گروه های بیمه ای

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که اگر کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما نیز محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد که شامل خسارتهای بدنی می‌باشد. این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالکان و صاحبان کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی و تجاری و . . . می‌توانند تهیه نمایند.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

دراین بیمه نامه ، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کلیه صاحبکاران و عوامل اجرایی عملیات ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان

در این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک نامیده می‌شوند) در قبال بیماران بیمه می‌گردد که یکی از زیرشاخه های بیمه مسئولیت حرفه ای است. بعبارت دیگر چنانچه پزشک و یا پیراپزشک به‌غیر عمد یعنی بعلت- خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه- تجویز نادرست، اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، شرکت بیمه سرمد را جبران خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدنی عمومی و سایر

این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی - کارگری، استفاده کننده از خدمات حرفه ای، استفاده کننده از محصولات تولیدی، را با بیمه گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا صدمه مالی می شود.

بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا

در این بیمه نامه، بیمه گذار شخص تولید کننده و زیان دیده احتمالی که بیمه گذار می خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال وی تحت پوشش بیمه مسئولیت درآورد، شخصی است که از کالای تولیدی بیمه گذار استفاده می کند و ممکن است به علت عیب و نقص کالای تولیدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا مالی شود.