گروه های بیمه ای

طرح نسیم آتش سوزی

با خرید این محصول بیمه ای، ساختمان، تاسیسات و اثاثیه موجود در منزل مسکونی شما، تحت پوشش خسارت مستقیم ناشی از خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، ضایعات ناشی از بارش برف و باران و هزینه اسکان موقت قرار خواهد گرفت.

طرح نسیم منزل مسکونی با پوشش سرقت

با خرید این محصول بیمه ای، منزل مسکونی شما تحت پوشش خسارت مستقیم ناشی از خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله، سرقت با شکست حرز و مسئولیت بیمه گذار در قبال خسارات مالی ناشی از آتش سوزی (وارد به همسایگان و اشخاص ثالث)، قرار خواهد گرفت.

طرح نسیم حوادث انفرادی

زندگی در جهان امروز، حوادث و مخاطرات زیادی به همراه دارد که گاه منجر به زیان هایی غیرقابل جبران می گردد. در این میان، معمولاً بیشترین نگرانی انسان مربوط به حوادثی است که بدون اراده و بصورت ناگهانی، پیش می آیند.اگر حادثه را هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده انسان بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت او می گردد، تعریف نمائیم، موضوع این بیمه نامه ارائه پوشش بیمه حوادث انفرادی است. با این تعریف، بیمه حوادث قراردادی است که در آن شرکت بیمه سرمد متعهد می ...

طرح نسیم مسئولیت حرفه ای پزشکان

هر پزشکی در حرفه خود همواره سعی می نماید در درمان بیماران خود، دقت نظر و حساسیت زیادی داشته باشد تا سلامتی او را به وی بازگرداند. اما باز ممکن است اتفاقاتی در چارچوب حرفه پزشکی بوقوع پیوندد که مسئولیت جبران آن بر عهده پزشک باشد. این جبران خسارت در ماده 319 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده و بیان می دارد: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هائی که شخصاً انجام می دهد یا دستور صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقض عضو، یا خسارت مالی شود، ضامن است.» ...