گروه های بیمه ای

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان
 
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
هرپزشکی در حرفه خود همواره سعی می‌نماید در درمان بیماران خود، دقت نظر و حساسیت زیادی داشته باشد تا سلامتی را به وی بازگرداند. اما ممکن است اتفاقاتی در چارچوب حرفه پزشکی بوقوع پیوندد که مسئولیت جبران آن بر عهده پزشک باشد. این جبران خسارت در ماده319 قانون مدنی به صراحت بیان شده و اشعار می‌دارد: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقض عضو، یا خسارت مالی شود ضامن است.) بنابراین مشاهده می‌گردد لازمه و پشتوانه یک طبابت مطمئن، علاوه بر دارا بودن تخصص و تعهد کاری، نیازمند پشتوانه اطمینان بخشی به نام بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان می‌باشد
موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه‌گذار در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.
تعهد بیمه‌گر در این بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارتهای است که ناشی از معالجه، مداوا و عمل جراحی انجام شده توسط پزشک باشد به شرط اینکه خسارت در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتاده باشد. با این حال چنانچه حداکثر پس از چهار سال از تاریخ پایان مدت بیمه‌نامه خسارتی اعلام شود که با توجه به دلایل و مستندات قانونی انتساب آن به معالجه، مداوا و اعمال جراحی انجام شده در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه محرز گردد بیمه‌گر نسبت به جبران آن متعهد خواهد بود.
 
بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
بدون شک بخش بسیار مهمی از خدمات درمانی و مراقبتی بیماران بعهده جامعه پرستاری و پیراپزشکی می‌باشد. ماما، پرستار، بهیار، تکنسین اورژانس و اتاق عمل و امثالهم که ساعتها وقت خود را صرف خدمت به بیماران می‌نمایند نیز ممکن است در انجام امور حرفه ای خود با مشکلاتی مواجه شوند که موجب بروز خسارات جانی به بیماران گردد. بنابراین، این افراد نیز برای آنکه از سلامت روانی کار برخوردار باشند، می‌توانند از مزایای بیمه مسئولیت حرفه‌ای پیرا‌پزشکان بهره‌مند شوند.
موضوع این بیمه‌نامه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.
شرح وظایف پیراپزشکان به تفکیک هر رشته که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده جز لاینفک بیمه‌نامه می‌باشد. تعهد بیمه‌گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می‌گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.