گروه های بیمه ای

بیمه سازه های تکمیل شده

معرفی بیمه نامه

بینه سازه های تکمیل شده
 
این بیمه خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانالهای آبیاری، پلها، تونلها، سدها، موج‌شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بیمه ریسکهای تکمیل شده از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارتهایی که در متن بیمه‌‌نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار می‌دهد

موارد تحت پوشش در بیمه نامه :

ارزش سازه (شامل ارزش ساخت مجدد مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود)
برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمت‌های غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه‌گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه می‌شود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد ارزش سازه می‌باشد)
مبلغ مورد بیمه باید شامل ارزش روز جایگزینی اقلام مورد بیمه با اقلام نو از همان نوع و ظرفیت مشتمل بر مواد و مصالح، دستمزدها، کرایه، حقوق و عوارض گمرکی (درصورت وجود) باشد در غیر اینصورت خسارات جزئی به نسبت مبلغ بیمه شده به مبلغ نو پرداخت خواهد شد.
 
 

بازار هدف

کلیه پیمانکاران سازه‌های ساختمانی به این بیمه‌نامه نیاز دارند.