گروه های بیمه ای

بیمه فسادکالا در سرد خانه

معرفی بیمه نامه

بیمه فساد کالا در سردخانه
 
در این بیمه‌نامه خسارتهای وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه‌ها از قبیل مواد پروتئینی، میوه‌جات و سبزیجات، فرآورده‌های لبنی و نیز مواد شیمیائی و داروئی را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه فساد کالا در سردخانه خطراتی را که سبب اخلال در سیستم تبرید یا سرمایش محفظه‌های سردخانه می‌شود تحت پوشش قرار می‌دهد.

موارد تحت پوشش در بیمه‌نامه:

کالاهای موجود در سردخانه( قیمت کالاها در روزی که انتظار فروش آن می‌رود با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجوداعمال می‌گردد)
 
 

بازار هدف

کلیه تولید کنندگان و فروشندگان مواد پروتئینی، ویتامینی و لوازم آرایشی

کاتالوگ و فایلهای پیوست