گروه های بیمه ای

بیمه درمان مسافران خارج از کشور

معرفی بیمه نامه

بیمه درمان مسافران خارج از کشور
 
آسودگی خیال در سفر مهمترین هدف شرکت بیمه سرمد برای هم میهنان عزیزمی باشدو کلیه مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند تا سن 85 سالگی می توانند با خرید این بیمه نامه از مزایای آن در هنگام نیاز در خارج از کشور بهره مند شوند.
هر ساله هزاران نفر به خارج از کشور مسافرت می کنند و در حالیکه اکثر آنان از مزایای بیمه مسافرتی بهره مند هستند، عده کمی از آنان می توانند از خدمات بیمه ای مناسب در زمان نیاز و ضرورت استفاده نمایند.
در همین راستا شرکت بیمه سرمد، آن دسته از هموطنانی را که با قصد زیارت و سیاحت و تجارت و یا دیدار اقوام خویش از کشور خارج می شوند را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.
و باتوجه به پوشش بیمه نامه مذکورخسارت ناشی از بیماری،صدمات بدنی و حوادث و بسیاری از مشکلات هموطنان گرامی را در خارج از کشور و باتوجه به شرایط عمومی قرارداد،تضمین و در محل و به ارز، جبران می نماید.
تاریخ شروع و مدت پوشش بیمه:
تاریخ شروع پوشش بیمه،از زمان خروج بیمه شده از ایران به شرح مندرج در گذرنامه است.
 
 

اهداف و مزایا

آرامش و سلامت مسافرین ایرانی خارج از کشور

بازار هدف

کلیه مسافرین خارج از کشور به هر یک از نقاط دنیا