گروه های بیمه ای

طرح نسیم منزل مسکونی با پوشش سرقت

معرفی بیمه نامه

 

طرح نسیم منزل مسکونی با پوشش سرقت
 
با خرید این محصول بیمه ای، منزل مسکونی شما تحت پوشش خسارت مستقیم ناشی از خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله، سرقت با شکست حرز و مسئولیت بیمه گذار در قبال خسارات مالی ناشی از آتش سوزی (وارد به همسایگان و اشخاص ثالث)، قرار خواهد گرفت.