گروه های بیمه ای

طرح نسیم آتش سوزی

معرفی بیمه نامه

طرح نسیم آتش سوزی
 
با خرید این محصول بیمه ای، ساختمان، تاسیسات و اثاثیه موجود در منزل مسکونی شما، تحت پوشش خسارت مستقیم ناشی از خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، ضایعات ناشی از بارش برف و باران و هزینه اسکان موقت قرار خواهد گرفت.