گروه های بیمه ای

بیمه عمر مانده بدهکار

معرفی بیمه نامه

بیمه عمر مانده بدهکار
 
بیمه عمر، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، متعهد می شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه شده در زمان معینی، مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده کننده (بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف وی و یا وراث قانونی) بپردازد.
در این نوع بیمه، خطر فوت بیمه شده در راستای جبران بازپرداخت وام بیمه شده، با سرمایه نزولی بیمه می شود و شرکت بیمه سرمد متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده، مانده بدهی پس از فوت متوفی به موسسه ای که از آن وام دریافت نموده است را پرداخت نماید.
 
 

اهداف و مزایا

کسانیکه از بانک‌ها و یا موسسات اعتباری و یا صندوق‌های قرض الحسنه و... برای خرید و ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می‌گیرند.
معمولا وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت ، بازماندگان چه خواهند کرد، لذا این بیمه‌نامه برای رفع این قبیل مشکلات و نگرانی‌هاست که در صورت فوت بقیه اقساط وام از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده (بیمه‌گذار) پرداخت می‌‌نماید، از طرف دیگر موسسات اعتباری و بانک‌ها به منظور استرداد وامی که به اشخاص حقیقی داده‌اند و نیز مشکلات تسویه بدهی وام برای بازماندگان، وام گیرنده را بیمه‌عمر مانده‌بدهکار می‌نمایند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه ممکن است خطرات در یک مورد پوشش قرار گیرد:
پوشش اصلی: فوت به هر علت