گروه های بیمه ای

بیمه درمان گروهی

معرفی بیمه نامه

بیمه درمان گروه
 
بیمه درمان قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه، هزینه های درمان مازاد بر سهم بیمه گران اولیه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، خدمات درمانی نیروهای مسلح و....) شخص بیمه شده را جبران می‌نماید.
بیمه شدگان : کلیه کارکنان شاغل(رسمی، قراردادی، پیمانی)که بطور تمام وقت در استخدام بیمه گذار هستند به همراه اعضاء خانواده و افراد تحت تکفل خود تحت پوشش قرار می‌گیرد.
حادثه : عبارتست از هرگونه واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و باعث وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.
بیماری : عبارتست از هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی اعضاء و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک.
فـرانشیـز: درصد معینی از هزینه های درمانی مشمول تعهدات قرارداد است که تامین آن بعهده بیمه گذار می‌باشد.
 
 

اهداف و مزایا

یکی‌ از انواع‌ پوشش های‌ بیمه‌ای‌، بیمه‌ درمان است‌. باتوجه‌ به‌ اینکه‌ بشر همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌ مختلف‌ بیماریها بوده‌ است‌ ناچار برای‌ بهبودی‌ و معالجه‌ متقبل‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ پزشکی‌، دارو و اعمال‌ جراحی‌ و نیز مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به‌ منظور کمک‌ به‌ مردم‌ در چنین‌ مواردی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ ، بیمه های درمان را ارائه‌ می‌کنند. همچنین‌ در اغلب‌ کشورها کارکنان‌ دولت‌ و یا واحدهای‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ از طرح ‌بیمه‌های‌ درمان گروهی استفاده‌ می‌کنند. در حال‌ حاضر بیمه‌ درمان ‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌ در کشورهای‌ جهان‌ شمرده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ بیمه‌ در کشور ایران‌ به‌ صورت‌ گروهی‌ عرضه‌ می‌گردد.

بازار هدف

  • کلیه کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی که به صورت تمام وقت در استخدام بیمه گذار می باشند به همراه افراد تحت تکلف آن ها
  • فرزندان دختر تا زمان ازدواج و یا اشتغال به تحصیل
  • فرزندان پسر تا سن 18 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل با ارائه گواهی تحصیلی تمام وقت تا سن 20 سال تمام. در مورد دانشجویان، با ارائه گواهی تحصیلی تا سن 25 سال تمام و در مورد دانشجویان پزشکی و دکترا تا سن 26 سال تمام
  • نوزادان در بدو تولد
  • فرزندان معلول ذهنی و جسمی بدون در نظر گرفتن سقف سنی آن ها
  • شرایط دریافت بیمه مازاد درمان :
گروه با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه درمان تشکیل شده باشند.
کلیه اعضای گروه بیمه گر اولیه داشته باشند
گروه دارای مدارک و مستنداتی از قبیل پروانه فعالیت، مجوز کسب و کار و ... از سوی مراکز صلاحیت دار باشند
حداقل 50 درصد اعضای گروه براساس لیست پرداخت حق بیمه متقاضی بیمه باشند

کاتالوگ و فایلهای پیوست