گروه های بیمه ای

بیمه کشتی

معرفی بیمه نامه

بیمه کشتی
 
در بیمه کشتی خسارتهای وارد به بدنه شناورها و مسئولیت مالکان آنها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده میشود.
1. بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها (H&M):
 
این بیمه نامه بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌شود. کلوزهای مذکور کاملاً استاندارد بوده و در تمامی مؤسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین کلوزهای قابل ارائه در بیمه بدنه شناورها عبارتند از:
• کلوز 280 (زمانی) (تمام خطر):
اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از:
1. خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
2. آتش سوزی و انفجار
3. تفدیه یا (Jettison) به دریا انداختن محصولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها
4. خسارت وارده به کشتی در اثربرخورد با اسکله و تأسیسات بندری یا سکوها
5. خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
6. خسارت ناشی از ترکیدن دیگ و یا شکست شفت
7. خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
8. سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم (در صورت برخورد کشتی با کشتی دیگر چنانچه کشتی مورد بیمه مقصر حادثه باشد، علاوه بر خسارت وارده به کشتی مورد بیمه، سه چهارم خسارت کشتی مقابل نیز قابل جبران می باشد)
9. زیان همگانی
10. هزینه های نجات
• کلوز 284 (زمانی) (خسارت کلی + سه چهارم مسئولیت تصادم و زیان همگانی و هزینه های نجات):
این کلوز خسارت کلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد؛ چنانچه کشتی به علت یکی از خطرات تحت پوشش غرق شود و یا از بین برود خسارت قابل پرداخت می¬باشد ولی خسارت جزئی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.
• کلوز289 (زمانی) (خسارت کلی + هزینه های نجات):
این کلوز خسارت کلی و یا ازبین رفتن کامل کشتی را تحت پوشش قرار می دهد .
• کلوز 281 (خطر جنگ):
این کلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشد که بصورت خطرات اضافی قابل ارائه می باشد.
• کلوز 346 (زمانی) تمام خطر:
این کلوز یکی از کاملترین کلوزهای موجود بوده که تمامی خسارت جزئی و کلی را تحت پوشش قرار داده و ویژه شناورهای صیادی است.

2.پوشش مسئولیت شناورها:

علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین آلات شناورها را تهدید میکند، صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز میباشند؛ همچنان که در موارد وقوع تصادم (collision) مسئول هر گونه آسیب احتمالی به سایر شناورها و یا اسکله و سکوهای مستقر در دریا و یا آلودگی آبها(pollution) می باشند. حال با توجه به اینکه کلوزهای مورد استفاده در بدنه شناورها، مسئولیت مالکان را اصلاً پوشش نمیدهد و آنهایی هم که تحت پوشش میباشند به صورت کاملاً محدود بوده و فقط مسئولیت شناورها در هنگام وقوع تصادم و برخورد با کشتی دیگر را پوشش میدهند، لذا به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی کلوپهایی تأسیس شدهاند که به کلوپهای (P&I) معروف می باشند که در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده ای بوده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان می باشد، پوشش میدهند.