گروه های بیمه ای

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی و انبار

معرفی بیمه نامه

بیمه آتش سوزی غبر صنعتی و انبار
 
این نوع بیمه نامه،در برگیرنده انبارهای اختصاصی،واحدهای اداری ،تجاری مشتمل،برکلیه فروشگاههای تجاری، تعمیرگاه ها، بیمارستان ها، اماکن عمومی، ساختمان های اداری، بنگاههای معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاههای موادغذایی و پروتئینی، آموزشگاه ها، مراکز خدماتی و سایر مواد مشابه می باشد.

موارد ذیل تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد

مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار شده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه،جمع آوری مجدد اطلاعات و یاتنظیم دفاتر بازرگانی
خسارت وارد به برنامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در سیستم های کامپیوتری
 

بازار هدف

مالکان انبار های اختصاصی، واحد‌های تجاری، بیمارستانها، ساختمان‌های اداری و تجاری به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

کاتالوگ و فایلهای پیوست