گروه های بیمه ای

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای پروژه های عمرانی

معرفی بیمه نامه

 
 
در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که اگر کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما نیز محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد که شامل خسارتهای بدنی(فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی) می‌باشد.
این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالکان و صاحبان کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی و تجاری و . . . می‌توانند تهیه نمایند. این بیمه‌نامه کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که به صورت تمام وقت یا پاره‌وقت در محل مورد نظر فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد.
در این بیمه‌نامه کلیه پرسنل تحت امر کارفرما و یا پیمانکار در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کارگاه و بر اساس نیروی کار و نوع فعالیت، تحت پوشش قرار می‌گیرند.
منظور از پروژه‌های عمرانی؛ پروژه‌هایی است که اجرای آن نیاز به اخذ پروانه ساخت از شهرداری نداشته و تابع قوانین و مقررات دیگری می‌باشد. این پروژه ها عمدتاً جنبه کلان و ملی داشته، دارای ردیف بودجه بوده و دارای کارفرما ویا صاحبکار جداگانه‌ای می‌باشد و اجرای آن توسط پیمانکار صورت می‌پذیرد. بطور مثال پروژه‌های خطوط لوله نفت و گاز، تونل سازی، سد و پل سازی، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و امثال هم را می‌توان در قالب پروژه‌های عمرانی قرارداد.