گروه های بیمه ای

بیمه بدنه

40 درصد تخفیف بیمه نامه بدنه ی خودرو

معرفی بیمه نامه

 بیمه بدنه
در این نوع بیمه نامه، تعهد بیمه گر جبران خسارات وارده به وسیله نقلیه بیمه شده است. این بیمه نامه به صورت اختیاری و برای پوشش وسائط نقلیه در قبال آتش سوزی، صاعقه، انفجار، حوادث و سرقت کلی مورد بیمه خریداری می شود و بیمه گر متعهد می گردد چنانچه مورد بیمه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه از بین رفته و یا به آن خسارت وارد شود، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر و یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت نماید. همچنین این بیمه نامه قابلیت افزودن پوشش های اضافی، با پرداخت حق بیمه مربوط به آن را دارا می باشد.
 

اهداف و مزایا

جبران هر نوع خسارتی که به خودرو وارد می‌شود و یا از اجزای خودرو سرقت شود.

بازار هدف

دارندگان وسیله نقلیه می‌توانند نسبت به خرید این بیمه‌نامه اقدام نماید.